Skip Preloader
Menu

0

0.00 лв.

Класификацията на Association des Constructeurs Européens d’Automobiles (ACEA) отразява условията в Европа. Различните приложения на моторните масла по европейската класификация на ACEA са описани със следните букви:

 • A1 Категория за т.нар. Fuel-Economy – моторни масла с особено нисък High – Temperature-High-Shear – вискозитет (HTHS, <3,5 mPas). Предпочитани класове на вискозитет са: XW-30, XW-20.
 • A2 Категория за общоприети и лесно течливи моторни масла.
 • А3 Категория за общоприети и лесно течливи моторни масла с по-високи изисквания от А2. Превъзхожда А2 по отношение на загубите при изпарение, чистотата на буталата и стабилността при окисляване.
 • A5 Категория за общоприети и лесно течливи моторни масла. Отговаря на А3, но с по-нисък HTHS-вискозитет. При тестване с масло 15W-40 се наблюдава намаляване разхода на гориво с минимум 2,5%.

Дизелови двигатели за леки автомобили

 • B1 Категория за Fuel-Economy-моторни масла с особено нисък HighTemperature-High-Shear-вискозитет (отговаря на A1).
 • B2 Категория за общоприети и лесно течливи моторни масла.
 • B3 Категория за общоприети и лесно течливи моторни масла. Превъзхожда В2 по отношение на износването, чистотата на буталата и стабилността на вискозитета при отделяне на сажди.
 • B4 Нова категория за дизелови двигатели с директно впръскване (TDI).
 • B5 Отговаря на ACEA B4, но с по-нисък HTHS-вискозитет. При тестване в сравнение с масло 15W-40 се наблюдава намаляване разхода на гориво с минимум 2,5%.
 • C1 Нова спецификация от 10/2004 за дизелови двигатели с филтър за твърди частици. Съдържание на сулфатна пепел: макс. 0,5%. С по-нисък HTHS>2,9mPas (Ford).
 • C2 Нова спецификация от 10/2004 за дизелови двигатели с филтър за твърди частици. Съдържание на сулфатна пепел: макс. 0,8%. С по-нисък HTHS >2,9mPas (PEUGEOT).
 • C3 Нова спецификация от 10/2004 за дизелови двигатели с филтър за твърди частици. Съдържание на сулфатна пепел: макс. 0,8%. С HTHS >3,5 mPas (Daimler Chrysler/BMW).
 • C4 Нова спецификация от 02/2007 за дизелови двигатели с филтър за твърди частици. Съдържание

на сулфатна пепел: макс. 0,5%. С HTHS >3,5 mPas (RENAULT).

Товарни автомобили с дизелови двигатели

 • E1 невалидна
 • E2 отговаря на MB 228.1
 • E3 невалидна от 10/2004
 • E4 Базирана на MB 228.5. Няма тест на двигател OM 364 A, но има на Mack T8 & T8E, удължени интервали за смяна, подходящо за Euro III – двигатели.
 • E5 невалидна от 10/2004
 • E6 за двигатели с EGR, с или без филтър за твърди частици и за SCR DeNOx катализатори; препоръчва се за двигатели с филтър за твърди частици в комбинация с несъдържащо сяра гориво, съдържание на сулфатна пепел< 1%.
 • Е7 За двигатели без филтър за твърди частици (повечето двигатели с EGR и SCR-DeNOx катализатор). Съдържание на сулфатна пепел – макс. 2%

Някои производители на автомобили дефинират собствени класификации за качеството на маслата (VW, BMW и др.). Само масла, които отговарят и на класификацията на производителя, могат да се използват в тези автомобили.

Вашият коментар

Add a comment